Področja dela

Združitve in prevzemi

Konkurenčno pravo

Bančništvo in finance

Gospodarsko pravo

Zdravstvo in farmacija

Korporacijsko pravo

Reševanje sporov

Varstvo osebnih podatkov

Delovno pravo

Energetika in naravni viri

Intelektualna lastnina

Nepremičnine in gradbeno pravo

Javna naročila

Telekomunikacije, mediji in tehnologija

Davčno pravo

Insolvenčno pravo in prestrukturiranje

Letalstvo