Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

 

Odvetniška družba Ketler & Partnerji o.p. d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, matična številka 8664269000, davčna številka SI 72490268 (v nadaljevanju: upravljavec) je zavezana k varovanju vaših osebnih podatkov. S predmetno politiko zasebnosti vam zagotavljamo informacije o tem, kako ravnamo z vašimi podatki.

Upravljavec je odvetniška družba, regulirana v skladu s slovenskim pravom, ki nudi pravne storitve.

 

Podatki, ki jih obdelujemo

Osebni podatki, ki jih obdelujemo, vključujejo:

— osnovne podatke, kot so ime, družba, v kateri oseba dela, naziv ali položaj,

— kontaktne podatke, kot so poštni naslov, e-poštni naslov in telefonske številke,

— informacije o plačilih upravljavcu ali s strani upravljavca,

— tehnične informacije, kot so informacije iz zahtevkov do naše spletne strani ali v zvezi z gradivi in sporočili, ki jih pošiljamo v elektronski obliki,

— informacije, ki nam jih posameznik posreduje za namene sestankov in dogodkov,

— podatke iz procesa »poznavanja lastnih strank«, ki jih posreduje stranka ali so zbrani kot del naših postopkov sprejemanja poslov,

— osebne podatke, ki nam jih posredujejo naše stranke ali nekdo v njihovem imenu, oziroma ki jih ustvarimo pri opravljanju storitev, vključujejo pa lahko tudi posebne kategorije podatkov,

— vse druge podatke, ki nam jih lahko posreduje katera koli oseba v zvezi z opravljanjem naših storitev.

 

Kako zbiramo podatke

Osebne podatke lahko zbiramo v okviru poslovanja (vključno med postopkom sprejemanja zadev), pri uporabi naše spletne strani in drugih elektronskih orodij (vključno z e-poštno komunikacijo), ko se oseba obrne na nas ali od nas zahteva informacije, med zagotavljanjem pravnih storitev ali znotraj odnosa posameznika z enim ali več našimi zaposlenimi in strankami ali iz javnih virov za namene posodabljanja podatkov, ki jih že imamo, ali ko podatke prejmemo na drug način.

Kadar moramo zbirati osebne podatke na podlagi zakona ali določb pogodbe oziroma zaradi izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe s posameznikom, posameznik pa teh podatkov na zahtevo ne posreduje, se lahko zgodi, da ne bomo mogli izvesti pogodbe, ki smo jo sklenili ali jo skušamo skleniti (na primer za zagotavljanje zahtevanih storitev). V tem primeru se lahko zgodi, da bomo morali odpovedati zagotavljanje storitev, vendar bomo o tem zadevnega posameznika obvestili.

 

Kako uporabljamo podatke

Osebne podatke uporabljamo:

— za zagotavljanje in izboljšanje pravnih storitev za naše stranke,

— za zakonite poslovne namene, kot je zagotavljanje varnosti omrežij in informacijske tehnologije ali za zagotavljanje informacij o naših storitvah (vključno s pošiljanjem pravnih novosti, publikacij in podrobnosti o dogodkih),

— za izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev (na primer izvajanje postopka KYC – »spoznaj svojo stranko«),

— za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov,

— za namene zaposlovanja.

 

Uporaba spletne strani upravljavca

Osebne podatke, ki se oddajo prek spletne strani (na primer na strani za prijavo na prosta delovna mesta), bomo uporabili za namene, ki so razvidni iz ustreznega dela spletne strani, ter za druge namene, za katere je podano soglasje.

 

Naša spletna stran uporablja Google Analytics, spletno analitično orodje, ki sledi in poroča o načinu uporabe spletne strani, s čimer nam pomaga, da jo lahko še izboljšamo. Google Analytics to stori tako, da na uporabnikovo napravo namesti majhne besedilne datoteke, ki jih imenujemo »piškotki«. Podatki, ki jih zbira Google Analytics, na primer o številu obiskovalcev spletne strani, katere strani in za koliko časa so bile obiskane, so agregirani in zato anonimni.

 

Podlaga, na kateri uporabljamo osebne podatke

Osebne podatke uporabljamo na naslednjih podlagah:

— za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;

— za zagotavljanje skladnosti z zakonskimi in regulativnimi obveznostmi,

— za zakonite interese (na primer za zagotavljanje varnosti omrežij in informacijske tehnologije, za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali postopkov, ali za zagotavljanje informacij o naših storitvah),

— na podlagi privolitve posameznika.

 

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Osebne podatke bomo hranili skladno z našimi notranjimi pravili o hrambi podatkov ter zakonodajo, ki velja v Sloveniji. Roki hrambe temeljijo na zahtevah veljavne zakonodaje o varstvu podatkov ter namenu, za katerega se podatki zbirajo in uporabljajo, ob upoštevanju zakonskih in regulativnih zahtev za hrambo podatkov za najkrajše obdobje, zastaralnih rokov za sproženje pravnih postopkov in poslovnih namenov upravljavca.

 

S kom delimo osebne podatke

Naša odvetniška družba v posamičnih primerih sodeluje z drugimi odvetniškimi pisarnami v regiji in po svetu. Podatke, ki jih pridobimo, lahko posredujemo takšnim odvetniškim pisarnam in jih te lahko obdelujejo izključno v primerih, ko za takšno obdelavo obstaja veljavna pravna podlaga, ter ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov.

Osebne podatke lahko delimo tudi z nekaterimi zaupanja vrednimi tretjimi osebami v skladu z veljavnimi pogodbami, vključno z našimi ponudniki storitev informacijske tehnologije in dobavitelji, kot so ponudniki prevajalskih storitev, ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov.

Če je to potrebno ali tako določa ta politika zasebnosti, se lahko osebni podatki delijo tudi z regulativnimi organi, sodišči, razsodišči, državnimi organi in organi pregona. Čeprav je to malo verjetno, bomo morda morali osebne podatke razkriti v skladu z zakonskimi ali regulativnimi zahtevami. Pred tem bomo poskušali obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen če nas pri tem omejuje zakon.

 

V katere države prenašamo osebne podatke

Za zagotavljanje naših storitev bomo morda morali osebne podatke prenesti na lokacije zunaj jurisdikcije, v kateri smo jih pridobili, kjer si to spletno stran ogledajo za namene, določene v tej politiki zasebnosti. To lahko pomeni prenos podatkov z lokacije znotraj EU na lokacijo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: EGP) ali z lokacije zunaj EGP na lokacijo znotraj EU. Za več informacij o tem, kako se lahko ti podatki delijo z odvetniškimi pisarnami, s katerimi sodelujemo v posamičnih primerih, ter z zunanjimi ponudniki storitev, glejte razdelek »S kom delimo osebne podatke«.

Ko se podatki prenašajo z lokacije znotraj EU na lokacijo zunaj EGP, bo prenos temeljil na ustreznih določbah Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679, kar vključuje zlasti standardne pogodbene klavzule o varstvu podatkov, sklenjene med izvoznikom podatkov in uvoznikom podatkov, izrecno privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za prenos, ter potrebo po uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

 

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotavljamo vsaj pravice.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati informacijo glede podatkov, ki jih obdelujemo o njem, ter o obdelavi njegovih osebnih podatkov. Pravice posameznika vključujejo popravek ali izbris teh podatkov, omejitev obdelave, preprečitev nepooblaščenega prenosa osebnih podatkov tretji osebi in v nekaterih okoliščinah prenos osebnih podatkov v drugo organizacijo. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo poleg tega pravico vložiti pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov upravljavca pri lokalnem nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si/).

Če posameznik nasprotuje obdelavi svojih osebnih podatkov ali če je podal privolitev k obdelavi in se je kasneje odločil privolitev preklicati, bomo to odločitev spoštovali v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi.

Podan ugovor (ali preklic predhodno podane privolitve) lahko pomeni, da ne bomo mogli izvesti ukrepov, potrebnih za dosego zgoraj navedenih namenov (glejte razdelek »Kako uporabljamo podatke«), ali da oseba, ki ugovarja, morda ne bo mogla koristiti storitev in produktov, ki jih ponujamo. Upoštevati je treba, da lahko tudi po preklicu privolitve še naprej obdelujemo osebne podatke posameznika v obsegu, kot se zahteva z zakonom ali kot zakon drugače dovoljuje, zlasti v zvezi z uveljavljanjem in obrambo naših zakonskih pravic ali izpolnjevanjem naših zakonskih in regulativnih obveznosti.

 

Kontakt

Glede določitve ustreznega upravljavca osebnih podatkov se obrnite na uvod te politike zasebnosti.

Če imate vprašanja o naših politikah zasebnosti, želite uveljaviti svojo pravico do kopije vaših podatkov, ki jih obdelujemo, ali menite, da bi morali vaše podatke, ki jih obdelujemo, popraviti, nam pišite na info@ketler-partners.com in kot zadevo označite »varstvo osebnih podatkov”.